Komunikaty

Terminy podatkowe w kwietniu 2015 r. Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych: 07 – wtorek:
ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za marzec br.,
15 – środa:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za:
 za poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
 I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,
20 – poniedziałek:
> należy wpłacić pobrane za marzec br. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
> ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
> to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w marcu,
> podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za marzec br.,
> osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,
> osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,
27 – poniedziałek:
** termin złożenia deklaracji VAT-7 za marzec oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
** ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K za I kwartał 2015 r.,
** termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za:
   - poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
   - I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej,
30 – czwartek:
ostatni dzień na złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. oraz ostatni dzień na wpłacenie podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania.  ©
  Czytaj więcej...
Przyjmowanie zeznań - wydłużone godziny W dniach 29 i 30 kwietnia br. zeznania podatkowe za 2014 r. przyjmujemy do godz. 18.00 Zachęcamy do składania zeznań za pośrednictwem Internetu: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Zeznania można również przesłać listownie - najlepiej listem poleconym. W tym przypadku o terminowości złożenia zeznania decyduje data stempla pocztowego.  Czytaj więcej...
Sprawdź swój zwrot Informujemy, że na serwerze internetowym Izby Skarbowej we Wrocławiu została uruchomiona aplikacja „ZWROTY”, która umożliwia podatnikowi sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014. Aplikacja obsługuje dane ze wszystkich urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego dla podatników, którzy wykazali zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Aby sprawdzić stan realizacji konkretnego zwrotu wystarczy wejść na stronę

 http://zwroty.is.wroc.pl/   Czytaj więcej...
E-Deklaracje nie przez e-PUAP Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.
Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane:
. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, lub
. danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) - do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.
 
Deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:
1.     Za pośrednictwem  bramki e-Deklaracje - korzystając z:
   > formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym w zakładce e-Deklaracje/Formularze,
   > aplikacji e-Deklaracje Desktop,
   > bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
   > oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
 
2. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) - która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z: .    
   > systemów finansowo-księgowych podatnika - odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
   > oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
  Czytaj więcej...

 
 
*** www.portalpodatkowy.mf.gov.pl - to jedyna autoryzowana i bezpieczna strona do składania zeznań rocznych ***   
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedziło Nas

1209192 gości

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
 
 
 
 
 
 


Misją Urzędu jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem rozliczania, a także poboru należnych zobowiązań budżetowych.
W naszym serwisie znajdziecie Państwo informacje z zakresu funkcjonowania Urzędu, podstawowe wskaźniki i limity podatkowe oraz wydawane komunikaty i informacje. Ufamy, że dzięki przeczytanym u nas materiałom zagadnienia podatkowe staną się dla Państwa bardziej przyjazne i zrozumiałe.
 

Informacji podatkowych udziela
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
0801-055-055
(22) 330 0330
 
Pracujemy według standardów systemów zarządzania jakością
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie mogą stanowić wykładni prawa

Strona wpisana - przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - do rejestru dzienników i czasopism pod nr 217

Elektroniczna skrzynka podawcza      

 

 

 

© 2015 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de

Advertisement