wiadomosci
 
 
 
Nowa strona internetowa
 
Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu 

 dostępna jest pod dresem:
 
 
 
  
Ministerstwo Finansów wraz z Izbami Skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Izb i Urzędów Skarbowych, tj. 416 nowych stron internetowych - 16 Izb Skarbowych, 380 Urzędów Skarbowych, 20 Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych.
Przygotowane strony mają nową szatę graficzną i ujednoliconą w skali całego kraju strukturę. Strony BIP poszczególnych Izb Skarbowych zawierają informacje dotyczące Izby i podległych jej Urzędów Skarbowych. Zawierają informacje na temat organizacji i działalności Administracji Podatkowej, informacje ogólne oraz wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczące danej jednostki.
Strona www.uszgorzelec.pl - nie jest aktualizowana
 
  
 

© 2016 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de