Komunikaty

Terminy podatkowe w kwietniu 2015 r. Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych: 07 – wtorek:
ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za marzec br.,
15 – środa:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za:
 za poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
 I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,
20 – poniedziałek:
> należy wpłacić pobrane za marzec br. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
> ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
> to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w marcu,
> podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za marzec br.,
> osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,
> osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,
27 – poniedziałek:
** termin złożenia deklaracji VAT-7 za marzec oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
** ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K za I kwartał 2015 r.,
** termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za:
   - poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
   - I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej,
30 – czwartek:
ostatni dzień na złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. oraz ostatni dzień na wpłacenie podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania.  ©
  Czytaj więcej...
Terminy podatkowe w marcu 2015 r. Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

09 – poniedziałek:
ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za luty br.,

16 – poniedziałek:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za luty br., przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

20 –piątek:
* należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
* ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
* to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w lutym,
* podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za luty br.,
* osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty br.,
* osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty br.,

25 – środa:
* termin złożenia deklaracji VAT-7 za luty oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
* termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za luty br., przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

31 – wtorek:
termin złożenia zeznania za 2014 r. w podatku dochodowym od osób prawnych (druk CIT-8) oraz wpłacenia podatku wynikającego z tego zeznania (obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym również stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, itp.).  ©
  Czytaj więcej...
Zeznania osób prawnych (przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp.) Przypominamy, że stosownie do postanowień art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy tego podatku (dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy)  obowiązani są do sporządzenia oraz złożenia - we właściwym urzędzie skarbowym - zeznania podatkowego (CIT-8) za 2014 r.

Poza jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą zeznanie takie składają m.in. również: wspólnoty mieszkaniowe, związki zawodowe, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe.

Zeznanie należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Dzień ten jest również ostatnim dniem na dokonanie wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającego z przedmiotowego zeznania.

Zeznania za 2014 r. należy złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przypominamy również, że podatnicy obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego przekazują to sprawozdanie do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. Dodatkowo spółki obowiązane są załączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.  ©  Czytaj więcej...
Sprawdź swój zwrot Informujemy, że na serwerze internetowym Izby Skarbowej we Wrocławiu została uruchomiona aplikacja „ZWROTY”, która umożliwia podatnikowi sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014. Aplikacja obsługuje dane ze wszystkich urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego dla podatników, którzy wykazali zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Aby sprawdzić stan realizacji konkretnego zwrotu wystarczy wejść na stronę

 http://zwroty.is.wroc.pl/   Czytaj więcej...

 
 
  >>> Druki, okienka, w kolejkach stanie? e-deklaracje to rozwiązanie! <<< *** www.portalpodatkowy.mf.gov.pl - to jedyny autoryzowany - przez MF - portal do składania zeznań podatkowych *** 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedziło Nas

1183825 gości

Gościmy

 
 
 
 
 


Misją Urzędu jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem rozliczania, a także poboru należnych zobowiązań budżetowych.
W naszym serwisie znajdziecie Państwo informacje z zakresu funkcjonowania Urzędu, podstawowe wskaźniki i limity podatkowe oraz wydawane komunikaty i informacje. Ufamy, że dzięki przeczytanym u nas materiałom zagadnienia podatkowe staną się dla Państwa bardziej przyjazne i zrozumiałe.
 

Informacji podatkowych udziela
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
0801-055-055
(22) 330 0330
 
Pracujemy według standardów systemów zarządzania jakością
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie mogą stanowić wykładni prawa

Strona wpisana - przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - do rejestru dzienników i czasopism pod nr 217

Elektroniczna skrzynka podawcza      

 

 

 

© 2015 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de

Advertisement