Komunikaty

Terminy podatkowe w listopadzie 2014 r. Kalendarium podatnika i płatnika – listopad 2014 r.

Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

 07 – piątek:

ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za październik br.,

 17 – poniedziałek:

termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

 20 – czwartek:

 -     należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,

-     podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za październik br.,

-    ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,

-   to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w ubiegłym miesiącu,

-     osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za październik br.,

-    osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za październik br.,

 25 – wtorek:

-     termin złożenia deklaracji VAT-7 za październik br. oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,

-    termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.

01 grudnia – poniedziałek:

podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej składają deklarację PIT-6 na rok 2015.
  Czytaj więcej...
Nowa wysokość odsetek za zwłokę od 09.10.2014 r. W efekcie decyzji podjętych przez Radę Polityki Pieniężnej zmianie uległa (została obniżona) stawka odsetek za zwłokę w regulowaniu należności podatkowych.
Poczynając od 09.10.2014 r.:
- stawka odsetek za zwłokę wynosi 8% w stosunku rocznym, a
- obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 6% w stosunku rocznym.
  Czytaj więcej...
Zaproszenie do testowania systemu Ministerstwo Finansów zaprasza do testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów
Przypominamy o możliwości testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) przeznaczonej do przesyłania przez płatników informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji PIT-40 w postaci dokumentów wielopozycyjnych. Środowisko testowe zostało Państwu udostępnione na stronie
Finanse (linki w poniższym artykule otwierają nowe okna w serwisie zewnętrznym):
• w zakładce
Do pobrania – umieszczono Specyfikację Wejścia-Wyjścia UBD dla środowiska testowego,
• w zakładce
Struktury dokumentów XML – umieszczono Wzory dokumentów do testów Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
W związku z planowanymi zmianami w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) będzie zobowiązany do wysłania formularzy, deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji. Dzięki niej będzie możliwe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. Wprowadzono nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z. Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi będą mogli podpisać wysyłane dokumenty danymi autoryzującymi (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód). Składanie korekt oraz pojedynczych deklaracji będzie możliwe przy użyciu bramki e-Deklaracje.

Więcej informacji nt. tego rozwiązania znajdą Państwo w zakładce „Dla Płatników".

Serdecznie zachęcamy do testowania bramki. Wszelkie pytania i problemy techniczne prosimy zgłaszać za pomocą korespondencji mailowej na adres info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

   Czytaj więcej...
Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rada Ministrów określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok przyszły.  Poczynając  od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła  1.750.- zł brutto (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220).
  Czytaj więcej...

 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedziło Nas

1054910 gości

Gościmy

 
 
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu

Misją Urzędu jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem rozliczania, a także poboru należnych zobowiązań budżetowych.
W naszym serwisie znajdziecie Państwo informacje z zakresu funkcjonowania Urzędu, podstawowe wskaźniki i limity podatkowe oraz wydawane komunikaty i informacje. Ufamy, że dzięki przeczytanym u nas materiałom zagadnienia podatkowe staną się dla Państwa bardziej przyjazne i zrozumiałe.
 

Informacji podatkowych udziela
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
0801-055-055
(22) 330 0330
 
Pracujemy według standardów systemów zarządzania jakością
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie mogą stanowić wykładni prawa

Strona wpisana - przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - do rejestru dzienników i czasopism pod nr 217

Elektroniczna skrzynka podawcza      

 

 

 

© 2014 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de

Advertisement